September 5, 2019

Om Tangent

Det tager lang tid at få en gammel ven

                                   … så lad os passe på dem, vi har!

Kan du blive medlem?

For at blive medlem af Tangent Danmark:

 • Skal du være eller have været medlem af Ladies Circle
 • Være fyldt 40 år

Hvordan bliver du medlem?

Du bliver medlem af Tangent Danmark på en af følgende måder:

 •   Du kan rette henvendelse til en eksisterende Tangentklub
 •   Du kan melde dig ind i landsforeningen som enkeltmedlem, hvis du ikke har naturlig tilknytning til en eksisterende Tangentklub, eller
 •   Du kan vælge at danne en ny Tangentklub

Hvad er Tangent Danmark og hvad laver vi?

Tangent er den naturlige fortsættelse af Ladies Circle og som Ladies Circle stammer Tangent fra England. Tangent Danmark blev stiftet den 30. oktober 1982, som den første National Landsforening uden for England.

En Tangent er en geometrisk figur – en ret linje, som tangerer cirklen – figuren er symbolet på vores formål, som er at:

 • fortsætte og styrke de venskaber og relationer, vi fik i LC
 • få nye venskaber samt
 • hjælpe LC, hvis der er brug for det

Vort motto er: Let friendship Continue – som vi oversætter til ”Lad venskabet vare ved”

I Tangent Danmark ønsker vi at videreføre det bedste fra LC – kammeratskabet, sammenholdet og LC-ånden. Vi ønsker dog ikke helt så mange pligter – men vil gerne engagere os i, hvad der sker omkring os. Vi ønsker frihed til selv at forme klubberne, og give dem det indhold, vi har lyst til.

Vi kan forsikre jer, at vi ikke er en klub for ”gamle damer” nej, vi en hel ny generation af medlemmer, der strømmer til direkte fra LC. Vi er LC’ere, som blot er faldet for aldersgrænsen. Det er godt – der er den aldersgrænse – Ladies Circle er en fantastisk organisation for unge kvinder – Tangent en naturlig fortsættelse – så netværket kan bibeholdes og ikke forsvinder, når vi når den magiske alder af 45 – det sikrer samtidig, at begge organisationer altid er i bevægelse mod fornyelse, mod forandring, mod fremtiden.

Hvad tilbyder vi?

 • En velfungerende organisation, som altid står klar til at optage ”nyt LC- blod”
 • Fleksible rammer til de nye generationer
 • Altid parate til at støtte og bakke op om både gamle og nye medlemmer
 • Åbenhed over for udviklingen og tager gerne imod nye tanker og ideer
 • Kontakt til alle klubberne, så vi kan engagere os i fælles projekter og informere hinanden om lokale arrangementer
 • Samarbejder med LC’s landsledelse
 • International kontakt
 • Hjælp til opstart af nye klubber
 • Fællesmøder
 • Et landsdækkende netværk af moderne kvinder!