June 5, 2018

Tidligere landsledelser

TIDLIGERE LANDSFORMÆND

Siden Tangentåret 2010 er hovedbestyrelsen udvidet med først en kasserer, dernæst IRO og så sekretær og Web-lady. Før da bestod hovedbestyrelsen af: formand, afgående landsformand og vicelandsformand.

1982 – 1983 Else Tradsfeldt (stifter/æresmedlem)
1983 – 1984 Ella Aamand Hansen
1984 – 1985 Rikke Møller Pedersen
1985 – 1986 Birte Bonnesen
1986 – 1987 Kirsten Graversen
1987 – 1988 Kirsten Hermansen
1988 – 1989 Kirsten Gjelstrup
1989 – 1990 Grethe Degn Nissen
1990 – 1991 Hanne Hafstrøm Møller
1991 – 1992 Kirsten Jensen
1992 – 1993 Aase Bøgh
1993 – 1994 Else Holmen Andersen
1994 – 1995 Jelva Richter Hansen
1995 – 1996 Aase Gericke (Jacobsen)
1996 – 1997 Inge Jespersen
1997 – 1998 Lisbeth Skov
1998 – 1999 Hanne Holmen Andersen
1999 – 2000 Hanne Holmen Andersen
2000 – 2001 Birthe Flycht
2001 – 2002 Signe Andreasen
2002 – 2003 Elise Carlsen
2003 – 2004 Rita Jakobsen
2004 – 2005 Ulla Steffensen
2005 – 2006 Irma Christensen
2006 – 2007 Inger Krogsgaard
2007 – 2008 Karen Dalgaard Jensen
2008 – 2009 Inger Lütken Møller
2009 – 2010 Formand Aase Bøgh (æresmedlem)
Kasserer Kirsten Sidelmann
2010 – 2012 Formand Susanne Nørager
Kasserer Kirsten Sidelmann
2012 – 2013 Formand Jeanett Korch
Kasserer Pia Spange
Sekretær Anne-Mette Thomsen
2013 – 2014 Formand Helle Midtgaard

Vicelandsformand Tine Mandrup
Kasserer Pia Spange
Sekretær Anne-Mette Thomsen
IRO – Susanne Nørager

2014 – 2015 Formand Tine Mandrup
Kasserer Pia Spange
Sekretær Lisbeth Aalund
IRO – Susanne Nørager
WEB – Aase Bøgh
2015 – 2016 LF – Helle Nielsen
VLF – Lene Høffner
ALF – Tine Mandrup
Kasserer  – Alice Fogde Truelsen
Sekretær – Lisbeth Aalund
IRO – Susanne Nørager
WEB – Aase Bøgh
2016 – 2017 LF – Lene Høffner
VLF – Anne-Mette Thomsen
ALF – Helle Nielsen
Kasserer  – Alice Fogde Truelsen
Sekretær – Britt Stockflet Jørgensen
IRO – Jeanett Korch
WEB – Rikke Blomgren
2017 – 2018 LF – Anne-Mette Thomsen
VLF – Mona Boesen Ingerslev
ALF – Lene Høffner
Kasserer  – Gitte Høyer
Sekretær – Britt Stockflet Jørgensen
IRO – Jeanett Korch
WEB – Rikke Blomgren
2018 – 2019 LF – Mona Boesen Ingerslev
VLF – Susanne Tomburg
ALF – Anne-Mette Thomsen
Kasserer  – Gitte Høyer
Sekretær – Hanne Pors
IRO – Dawn Marie Mortensen
WEB – Tine Mandrup