September 7, 2018

Bliv medlem

Jeg vil rigtig gerne være medlem af Tangent Danmark og sender hermed min indmeldelse.

Jeg er bekendt med, at for at kunne blive optaget som medlem skal jeg:

1. være fyldt 40 år

2. være eller have været medlem af Ladies Circle.

Tangent Danmark kontakter mig efter jeg har sendt min indmeldelse.

Hvis det er en eksisterende klub som sender indmeldelsen, betaler kontingentet og ønsker charterbrev og nål tilsendt, bedes dette anføres i kommentarfeltet.

Husk mailadresse på formand/kontaktperson og kasserer – og hvilken adresse charterbrev og nål skal sendes til.

OBS: I forbindelse med medlemsoptagelse i lokalklubberne: 
Vær opmærksom på, at nogle lokale Tangentklubber ikke optager nye medlemmer.

Andre kan have rundspørge i klubben inden optagelse af nye medlemmer. Hold dig ikke tilbage for eventuelt selv at åbne en ny klub.