January 2, 2020

Historie

TANGENT DANMARK


The national association of Tangent Clubs Denmark (Tangent Danmark)

Det hele begyndte i Great Britain og Irland

I 1950 fandt ex-ladies i Bournemouth sammen og dannede den første tangentklub – kort tid efter fulgte endnu en klub i Bristol.

I 1962 var antallet af klubber 29. Klubberne foretrak at mødes uformelt og uden behov for en national organisation.

I 1965 afholdt “The Association of Tangent Clubs” stiftende møde i Bournemouth. Klubbens hovedformål skulle være at fortsætte LC-venskaber og at hjælpe Ladies Circle efter behov.

Det blev besluttet at afholde et årligt møde, men også at tiden endnu ikke var moden til at danne en “National Association og Tangent Clubs”.

I 1967 valgte klubben en formand med en funktionsperiode på et år.

I 1968 blev tangentklubberne for første gang repræsenteret på LC’s landsmøde.

I 1970 blev landsforeningen “The National Association of Tangent Clubs” (NATC) chartret. Den nydannede Landsforening havde et minimum af bestemmelser og overlod til klubberne at lave egne regler til valg af bestyrelser og afholdelse af møder.

Tangent Clubs Great Britain og Ireland har i 2010 ca. 14.500 medlemmer med tilknyttede klubber i Belgien, Frankrig, Gibraltar, Holland og Spanien. Derudover er der utallige tangentklubber verden over, som ikke formelt er tilknyttet Tangent GB&I.

På det nationale AGM i 2009 fik hovedbestyrelsen mandat til at undersøge mulighederne for at danne en international tangentorganisation, for at gøre det muligt for alle tangenter at kommunikere på tværs af grænser og deltage i hinandens landsmøder og arrangementer.

I 2010 blev det besluttet, at NATC GB&I fortsat vil arbejde for Tangent International ved at oprette en international side på den engelske website, hvor tangenter fra hele verden kan holde hinanden underrettet om deres respektive programmer, priser og kontaktpersoner.

Denne løsning gør det muligt at pleje internationale relationer uden udgifter til en formel international organisation.Ladies Circle International har tilkendegivet, at alle tangenter er velkomne til at deltage i deres conferencer og Annual General Meetings.

Danmark chartres

Den 30. oktober 1982 blev The National Association of Tangent Clubs Denmark (Tangent Danmark) chartret i Kjellerup som den første nationale landsforening uden for Great Britain og Ireland (GB&I).

Ideen til at stifte tangentklubber i Danmark opstod i november 1979.

Else Tradsfeldt, som året forinden var faldet for Ladies Circle’s 45-års aldersgrænse, deltog i et møde i Birmingham sammen med sin mand, der på det tidspunkt var vicepræsident for 41 International.

Præsidenten for the National Association of Tangent Clubs Great Britain and Ireland (NATC GB&I) havde hørt, at Else var tidligere landsformand for Ladies Circle Danmark, og spurgte hende derfor, om det ikke var en ide at opstarte tangentklubber i Danmark.

Else var straks med på tanken men betingede sig fuld opbakning fra GB&I, så hun kunne trække på dem.

Hun fik alle de nødvendige papirer med hjem og kontaktede derefter den daværende landsformand for Ladies Circle Danmark, Sonja Seiersen.

I samråd med hende skrev hun til alle, der var gået ud af LC de seneste fem år og inviterede dem til at blive medlemmer af tangentklubben, og tilbød også at tage ud til alle interesserede og fortælle om ideen.

Det blev til mange besøg, og den 6. februar 1980 var den første klub – Tangentklub nr. 1 Kjellerup – en realitet. Klubben blev tilknyttet den britiske landsforening.

Derefter fulgte Odder, Skive og Horsens – og i løbet af ca. to år var der 11 klubber i Danmark.

Den britiske moderorganisation syntes nu, det var på tide, at Danmark fik egen landsorganisation, så det blev besluttet at stifte Tangent Danmark.

Chartringen foregik i byrådssalen på rådhuset i Kjellerup den 30. oktober 1982, og daværende præsident for NATC GB&I, Rosamond Raper, holdt chartertalen og overrakte charterbrevet, som blev underskrevet af hende selv og Else Tradsfeldt i fællesskab. Else Tradsfeldt blev valgt som den første landsformand, Ella Aamand blev vicelandsformand, og Sonja Sarup blev bestyrelsesmedlem.

Chartergaven fra NATC GB&I var en dirigenthammer (gavel and block), designet som en skibsbyggerhammer og udskåret af en 400 år gammel taks fra Nordirland.

EX-TABLE Danmark skænkede en formandskæde, og Ladies Circle Danmark, Inner Wheel og 41 International gav hver en lysestage.

Hovedbestyrelsen besluttede, at de tre stager skulle bruges ved de fremtidige landsmøder, og at der skulle brænde tre lys under møderne:

– et gult – som symbol for tangenternes gule rose – som tændes af landsformanden

– et rødt – som symbol for LC’s røde rose – som tændes af en repræsentant for LC eller af yngste tilstedeværende

– et blåt – som symbol for den blå himmel, universet og det internationale samarbejde – som tændes af Tangent Danmarks internationale repræsentant (landsformanden eller et medlem, som landsformanden bemyndiger dertil).

I de følgende år deltog Else Tradsfeldt hvert år i GB&I’s landsmøder som repræsentant for Danmark, men efter hendes mands død i 1986 opgav hun at rejse derover alene.

Hun korresponderede med de engelske landsformænd, og Tangent Danmark købte regalier i England, men kontakten døde efterhånden ud. Else Tradsfeldt er dog stadigvæk i kontakt med Ros Raper, der – ligesom Else – er udnævnt til livsvarigt æresmedlem af Tangent Danmark.

Det internationale samarbejde lå derefter stille i mange år, men i 2005 deltog repræsentanter for Tangent Danmarks hovedbestyrelse i Tangent Tysklands landsmøde i Berlin.

I 2009 deltog vi sammen med repræsentanter for Tangent Great Britain & Ireland i Tangent Sveriges landsmøde i Varberg, hvor det internationale samarbejde bl.a. var på dagsordenen.

National President GB&I, Jan Mulqueen, deltog i det danske landsmøde i 2009, hvor hun informerede om de engelske overvejelser mht. etablering af et internationalt samarbejde.

Repræsentanter for den danske hovedbestyrelse skulle have deltaget i det engelske landsmøde i Scarborough i 2010 men måtte opgive at nå frem pga. af flyproblemer.

I Danmark arbejder vi i første omgang på at styrke Tangent nationalt og i Norden.

Siden Tangent Danmarks stiftelse i 1982 er der sket ændringer og forskydninger i klubberne. Nye klubber er kommet til, og klubber har meldt sig ud.

Lovene for Tangent Danmark er også ændret i takt med udviklingen.