June 5, 2018

LC og LCI

Mød LC’ pigerne

Grundlaget for Tangent Danmarks eksistens er Ladies Circle.

Derfor er en vedholden kontakt til LC yderst vigtig.

Uden kontakt til LC, vil vores netværk få vanskelige vilkår.

Hovedbestyrelsen gør hele tiden en indsats for at styrke og vedligeholde relationen.

Medlemmernes deltagelse og tilstedeværelse er af uvurderlig værdi.

I vedtægterne beskrives det således:

Tangent Danmarks formĂĄl er at:

  • styrke fortsættelsen af de venskaber, der er blevet oprettet i Ladies Circle (LC)
  • stifte nye venskaber
  • at yde hjælp til LC, sĂĄfremt der anmodes herom.

Alle medlemmer af Tangent Danmark bidrager til fortsat kontakt og udbygning af vores relation til LC.

OBS: Når I arrangerer charitymøder i klubberne, vil vi gerne opfordre jer til, at indsætte det indsamlede beløb til Tangent Danmarks Servicekonto.
SĂĄ overrækker vi fra indeværende klubĂĄr, til LC’s Serviceprojekt i forbindelse med LC generalforsamling.

På den måde synliggøres vores Tangentbidrag.

Vores servicekonto i Jyske Bank er flg.: Reg.nr.: 5051 – Kontonr.: 0001400418.
Husk, at markere indbetalingen med:

1) Jeres klubnummer

2) Hvilket LC projekt I ønsker af støtte; det nationale (NSP) eller det internationale (ISP).

Uden markeret NSP eller ISP – vil donationen tilfalde det til enhver tid nationale projekt, som beskrevet i vores vedtægter.

LCD generalforsamling og landsmøde

Det er altid festligt, at deltage i LC generalforsamling. Tangenter får altid en særlig velkomst.
Tangenter er velkomne til at deltage i LC´s årlige generalforsamling.
Hvis der skal være endnu mere fest kan du overveje at deltage i hele landsmødet!

LC National Service Projekt
LC er dygtige kvinder! I forbindelse med LCs nationale serviceprojekt beder de om vores hjælp.  Ved at deltage i deres aktiviteter og events, kan vi gøre vores egne tiltag for at støtte det aktuelt valgte projekt.

Hovedbestyrelsen planlægger i videst mulige udstrækning at bakke op om LC NSP med aktivitet i forbindelse med vores efterårsmøde og generalforsamling.